Zon Zonder Schaduw

10 Oct 2022, 13:0018:00, BlueCity

Welke kansen biedt het opzetten van ZonPV industrie in NL voor circulariteit en het beter omgaan met schaarse metalen? En hoe komen we daar? Het symposium ‘Zon zonder schaduw’ praat je bij, schudt je wakker, en nodigt je uit om ook jouw kennis, invloed en expertise in te zetten voor werkelijk duurzame zonne-energie. De pioniers wijzen de weg – of op z’n minst mogelijke wegen – met hun vernieuwende denkrichtingen, schetsen, technologie, producten en diensten.

Welke kansen biedt het opzetten van ZonPV industrie in NL voor circulariteit en het beter omgaan met schaarse metalen? En hoe komen we daar? Tijdens en in samenwerking met The Solar Biennale vindt het bijzondere evenement ‘Zon zonder Schaduw’ plaats. Dit evenement staat geheel in het teken van ontwikkelingen rondom zonne-energie met een focus op circulariteit en vernieuwende denkrichtingen. Het symposium op 10 oktober markeert de start van een grootschalige tentoonstelling in BlueCity.

Met: Pallas Agterberg, Nieves Espinosa, Thomas Rau, Nynke Sijtsma, Marjan van Aubel, Michiel Mensink, Jan-Jaap van Os, Kevin Verpaalen, Gerard de Leede, Berend Potjer, Malte Vogt, Sandor Gaastra en Chantal Zeegers

PROGRAMMAOVERZICHT 13:00 - 18:00
 • Opening door Pallas Agterberg (Bestuursvoorzitter The Solar Biennale)

  /

 • Herontwerp keten van ontwikkeling tot toepassing van zonne-energie, vanuit EU, NL en regionaal perspectief: presentatie en paneldiscussie

  - Nieves Espinosa  (Europese commissie CTO EU tot recent) Wat is de roadmap die Europa uitzet, met regulering, transparantie en de route vooruit? 

  - Thomas Rau (architectenbureau RAU) Pionier circulair bouwen. Over hoe circulair werkt voor bouw en voor de energie die daarvoor nodig is.

  - Nynke Sijtsma (Directeur Bouwcampus) over de over de noodzaak van functie-integratie en wat dit betekent voor de technologieontwikkeling.

 • De ontwikkelingen in de industrie - presentatie en paneldiscussie

  - Marjan van Aubel (Solar Movement en The Solar Biennale) Over het manifest van de Solar Movement.

  - Bart Jeroen Bierens  (RVO) Hoe (on)duurzaam zijn zonnepanelen? Zijn er circulaire alternatieven? Wat betekent dit voor circulair inkopen?

  - Gerard de Leede (CTO Solarge) over de ontwikkeling van circulaire PV-panelen.

 • Opening expositie door Berend Potjer (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland).

  /

 • Workshop door Malte Vogt (assistant professor TUDelft PV Lab)

  Malte Vogt zal een workshop hosten over de status quo van recycling en andere uitdagingen van PV.

 • Welke rol kan en wil de overheid spelen in het tot stand brengen voor een markt voor zon zonder schaduw - paneldiscussie

  - Sandor Gaastra (DG Klimaat en Energie min. EZK). Hoe kijkt EZK tegen de ontwikkeling van zonne-energie en welke veranderingen kunnen we verwachten in de manier van financiering/ SDE+ en wellicht een aanspraak op NGF-gelden.

  - Berend Potjer over de rol van de provincie in het Fair Solar Netwerk.

  - Chantal Zeegers (wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen gem. Rotterdam) over de ontwikkelingen in de stad Rotterdam en op welke manier de gemeente hieraan bijdraagt.

 • Afsluiting door Pallas Agterberg en borrel

  /

Over Zon Zonder Schaduw

De transities naar hernieuwbare energiebronnen, een circulaire economie, en een werkelijk duurzame leefwijze op onze planeet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat alles heeft te maken met de zon. Ze kan leven brengen, onderhouden en bedreigen. Ze gaat op voor niets en is een onmisbare, eeuwige bron van energie. In een post-fossiele wereld vandaag zal de zon een sleutelrol gaan spelen wanneer we het hebben over transitie.

We hebben vol ingezet op ‘zo snel mogelijk zoveel mogelijk zonnepanelen’ maar weten we zeker dat deze koers ons naar een goede toekomst leidt? Vormen zonnepanelen een verarming of een verrijking in leefomgeving en landschap? Zijn de gebruikte materialen te recyclen? En worden de panelen ‘fair’ geproduceerd, met respect voor mens en milieu?

Bovenstaande vragen zijn essentieel en behoeven héél snel een antwoord behoeven, indien we de gulle energie van de zon generaties lang willen kunnen blijven benutten. Het symposium en de tentoonstelling ‘Zon zonder Schaduw’ vat ze samen in de volgende 5 doelstellingen:

 • Levensduur minimaal 30 jaar — Zo lang mogelijk gebruik, meer rendement.

 • 100% circulair — Geen grondstoffen verspillen. Geen energie verspillen.

 • Eerlijk gemaakt — Met respect voor mens en milieu.

 • Aantrekkelijk design — Zonnepanelen als onderdeel van een prettige leefomgeving.

 • Bereikbaar voor iedereen — Eerlijk en toegankelijk.

Het kán — en er zijn al mensen en bedrijven die dat bewijzen. Pioniers die vooroplopen, hun nek durven uitsteken, iets nieuws proberen om de koers te verleggen. Die werken aan een omgeving waarin zonnepanelen op een mooie, slimme en multifunctionele manier zijn geïntegreerd, aan circulaire en eerlijke productieprocessen.

Het evenement Zon zonder Schaduw is onderdeel van The Solar Biennale en wordt georganiseerd door het Fair Solar Netwerk in samenwerking met provincie Zuid-Holland en Design Innovation Group.