The Solar Seminar

9 Sep 2022, 10:3017:00, Het Nieuwe Instituut | Rotterdam
Terug naar Programma

Met tal van sprekers verkent The Solar Seminar de toekomst van zonne-energie gebruikmakend van de kracht van design. Hoe ziet deze toekomst eruit én, belangrijker, hoe kan deze werkelijkheid worden?

 • Volledig programma overzicht

  10:30 Opening met een optreden van Neila Moon

  De Nederlands/Congolese singer songwriter drukt haar gevoelens uit via haar muziek en streeft ernaar dat mensen haar muziek ervaren als een avontuur door de ruimte. The Solar Biennale nodigt het multitalent Neila Moon uit om na te denken over haar relatie met de zon en die te vertalen in een nieuwe muzikale creatie.

  10:35 Welkomstwoord door Pauline van Dongen, mede-oprichter van The Solar Movement, Marjan van Aubel, mede-oprichter van The Solar Movement en Aric Chen, Algemeen en Artistiek Directeur van Het Nieuwe Instituut.

  10:40 Interview met Chantal Zeegers, vice-burgemeester van Rotterdam (timing onder voorbehoud)

  Rotterdam is gaststad voor de eerste editie van The Solar Biennale. Vice-burgemeester Chantal Zeegers, portefeuillehouder Klimaat, Gebouwde Omgeving en Wonen, legt uit waarom de ambities van Rotterdam om dé zonne-energiehoofdstad van Nederland te worden zo goed aansluiten bij de visie van The Solar Biennale.

  10:45 Een toekomstscenario voor een Solar samenleving, bekeken door 5 lenzen:

  Persoonlijk - door Pauline van Dongen, Solar Designer en Creative Director Pauline van Dongen Studio

  Sociaal - De gedecentraliseerde toekomst van energie, door Neel Tamhane, Solar Lead, SPACE10.
  In zijn pleidooi heeft hij het o.a. over hoe decentralisatie en democratisering van schone energie kunnen bijdragen aan de energieonafhankelijkheid van landen over de hele wereld en een sprong voorwaarts kunnen betekenen voor de energietransitie in gemeenschappen die vandaag de dag weinig of geen toegang tot elektriciteit hebben.

  Ruimtelijk - door Saskia van Stein, algemeen directeur, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR)

  Milieutechnisch - Vrijheid Energie voor Klimaatimpact: De vele gezichten van zonnestroom, door Prof. Dr. Wim C. Sinke, emeritus hoogleraar, Universiteit van Amsterdam

  Digitaal - door Alex Nathanson, ontwerper, kunstenaar, technoloog en pedagoog.

  11:45 Panel - Een toekomstscenario voor een samenleving op zonne-energie

  12:15 Lunch

  13:15 Break out sessies (verderbouwend op de 5 lenzen):

  Persoonlijk - Ontwerpen met de zon, een workshop door Angella Mackey en Monserrat Vallejo

  Deze workshop is onderdeel van het onderzoeksproject Designing with the Sun. Deelnemers worden uitgenodigd om verder deel te nemen aan het onderzoeksproject als ze dat willen. Lees meer over het project hier: https://civicinteractiondesign.com/

  Sociaal - Decentralized Solar Futures, een workshop door Neel Tamhane, SPACE10

  Ruimtelijk/sociaal - Wandeltocht BoTu: Een door mensen aangedreven stadswijk (Nederlands gesproken)

  Bospolder-Tussendijken in Delfshaven, ook wel liefkozend BoTu genoemd, wordt de eerste klimaatneutrale wijk van Rotterdam in 2035. House of the Future en UrbanGuides nemen u mee op een tour om niet alleen de wijk, maar ook de bredere mondiale uitdaging van energietransitie door nieuwe ogen te zien.

  Ruimtelijk/architectuur - Rotterdam Solar conferentie, samengesteld door IABR

  Milieutechnisch - lezing en publieksdiscussie

  Digitaal - Artistieke solarstrategieën: Een paneldiscussie.

  DIY Solar Design, een workshop door Alex Nathanson

  Deze hands-on workshop laat deelnemers kennismaken met het maken van elektronische kunst op zonne-energie. In de loop van deze workshop zal Alex basiskennis over elektronica, methoden voor het upcyclen van zonnecellen, het ontwerpen van zonnecircuits en manieren om fotovoltaïsche zonne-energie in kunst te verwerken behandelen. Deelnemers ontwerpen en bouwen een kunstwerk op zonne-energie en krijgen een nieuw inzicht in de uitdagingen en mogelijkheden van het integreren van alternatieve energie in ons dagelijks leven door middel van zowel praktische als experimentele toepassingen.

  14:45 Pauze

  15:15 Welkom terug

  15:20 Terugkoppeling van de breakout-sessies

  15:25 Oplossingen voor een nieuwe toekomst met zonne-energie

  Wie zijn de ondernemers en changemakers die het belang inzien van een zonne-energieverhaal dat verder kijkt dan technologie en economie? Hoe ziet hun ideale zonnetoekomst eruit? En wat zijn de hulpmiddelen en oplossingen die zij ontwikkelen om die nieuwe zonne-energie maatschappij tot stand te brengen?

  16:15 Afsluitende Keynote Solar Futures door Marjan van Aubel

  16:45 The Solar Biennale - zeven weken programma rond de zon

  Wat kunt u verwachten van aankomende zeven weken The Solar Biennale programma? Met Marjan van Aubel, Solar ontwerper en mede-oprichter The Solar Movement en Pallas Agterberg, voorzitter vrouw van het bestuur, The Solar Movement

  17:00 Einde Solar seminar

Doelstelling

We gaan uit van een Solar wereld waar we allemaal van dromen door naar het grotere geheel te kijken. Hier benadrukken we de onderlinge verbondenheid tussen mens en natuur én onze afhankelijkheid van de zon. Wij pleiten voor een holistische benadering, ondersteund door interdisciplinaire samenwerking, waarbij de culturele dimensie van zonne-energie en de rol van Solar Design worden gewaardeerd en geïntegreerd in de bestaande dominante economische en technische verhaallijnen.

In deel twee zoomen we in op de verschillende dimensies en schalen waar zonne-energie en onze relatie met de zon zich afspeelt. Daarbij specificeren we wat er nodig is om een Solar maatschappij op te bouwen. We kijken naar concrete voorbeelden uit de praktijk, stellen kritische vragen en brengen uiteenlopende visies en meningen samen via lightning talks, panels en workshops. We delen kennis, leggen nieuwe verbindingen en kijken ook kritisch naar bestaande benaderingen en oplossingen en naar de hiaten en blinde vlekken in de overgang naar die Solar maatschappij.

Tijdens het laatste deel van The Solar Seminar formuleren we concrete richtingen en delen we actiepunten om deze ideeën samen te realiseren.

Wat kunt u verwachten? Gerenommeerde sprekers als Prof. Dr. Wim Sinke, Nederlands hoogleraar zonne-energie, en Chantal Zeegers, vice burgemeester en wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen in Rotterdam, zullen hun visie delen op onze leefomgeving en de transitie van stadswijken naar zonne-energie. Krijg meer inzicht in de voordelen en duurzaamheid van zonnetechnologie en hoe duurzame zonne-energie beter kan worden ingezet in het ontwerpproces door een workshop te volgen met ontwerper en kunstenaar Alex Nathanson. Neem deel aan een onderzoeksproject van Angella Mackey dat tot doel heeft u meer bewust te maken van uw eigen persoonlijke energieverbruik. En hoor van Neel Tamhane, Solar Strategy Lead bij ontwerpbureau SPACE10, wat we kunnen leren over decentralisatie en democratisering van schone energie uit landen zonder elektriciteitsnet.

Waar en wanneer?

Datum: 09.09.22
Tijd: 10:30 - 17.00
Locatie: Het Nieuwe Instituut

Sprekers
 • Angella Mackey

  Dr. Angella Mackey is ontwerper, onderzoeker en docent gevestigd in Nederland aan de Hogeschool van Amsterdam (AUAS). Haar onderwijs en onderzoek richten zich op het navigeren door ontwerpprocessen in de context van het maken van en werken met digitale gereedschappen, artefacten en materialen. Ze heeft al meer dan tien jaar een professionele ontwerppraktijk en werkt met een breed scala aan industrieën, van gezondheidszorg tot commerciële ruimtevaart in de context van wearable technologies. Momenteel concentreert haar onderzoek zich op vraagstukken rond de energietransitie en zonne-energie.

 • Tracy Metz

  Tracy Metz is een Nederlands-Amerikaanse journalist, auteur, moderator en podcast host. Ze komt oorspronkelijk uit Californië maar woont al vele jaren in Nederland. Ze schrijft voor NRC Handelsblad en het tijdschrift De Architect, en had vele jaren een maandelijkse talkshow over stedelijke vraagstukken, 'Stadsleven'. Dit jaar begon ze voor BNR een podcast over de veranderende relatie van Nederlanders met water - een relatie die fundamenteel is voor het leven in Nederland: 'Nattigheid'. Veel van haar werk draait om onze relatie tot onze bebouwde en natuurlijke omgeving, in ieder geval gedeeltelijk geïnspireerd door het contrast tussen haar plaats van herkomst in de droge regio van Zuid-Californië en het belang van water in haar geadopteerde land, Nederland. Over dit thema heeft zij een aantal boeken geschreven, waarvan de bestseller Zoet&Zout: Water en de Nederlanders.

 • Alex Nathanson

  Alex Nathanson is ontwerper, kunstenaar, technoloog en pedagoog. Zijn werk richt zich op het onderzoeken van zowel de experimentele als praktische toepassingen van duurzame energietechnologieën, met name fotovoltaïsche zonne-energie. Zijn werk was te zien in Issue Project Room, het Museum of the Moving Image, Film Society of Lincoln Center, Aros Aarhus Art Museum, en het Art Prospect Festival. Van 2012 tot 2016 was hij een van de kunstenaars in residentie bij Flux Factory, en zijn multi-media performance groep Fan Letters werd bekroond met meerdere residenties bij The Watermill Center. Solar Protocol, een samenwerking met Tega Brain en Benedetta Piantella, is bekroond met beurzen van Eyebeam, Code for Science and Society, en Mozilla Foundation. Nathanson is de oprichter en hoofdontwerper van het educatieplatform Solar Power for Artists en de partnerstudio Energy Transition Design LLC. Zowel het platform als de studio zijn gericht op het toegankelijk, tastbaar en begrijpelijk maken van duurzame energie. Als ontwerper van zonne-energie heeft hij interactieve en educatieve projecten gecreëerd voor onder andere The Climate Museum, Peabody Essex Museum, Solar One, en het NYC Department of Education. Onlangs verscheen zijn boek A History of Solar Power Art and Design bij Routledge.

 • Prof. Dr. Wim Sinke

  Prof. dr. Wim C. Sinke (1955) is een specialist op het gebied van zonne-energie technologie en toepassing. Tot zijn pensioen in mei 2022 was hij principal scientist bij TNO en hoogleraar fotovoltaïsche energieconversie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens medevoorzitter van het Europees Technologie & Innovatie Platform voor Fotovoltaïsche Energie (ETIP PV). Wim Sinke studeerde experimentele fysica aan de Universiteit Utrecht en deed promotieonderzoek op het gebied van zonnecellen van 1981 tot 1985 aan het FOM-instituut AMOLF in Amsterdam. Daarna werkte hij als postdoc bij het Hitachi Central Research Laboratory in Tokyo, Japan, en als groepsleider bij AMOLF voordat hij in 1990 bij ECN begon met het opzetten van het onderzoeksprogramma op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie (PV). Sinds 1 april 2018 hebben ECN en TNO hun krachten gebundeld en wordt het onderzoek uitgevoerd in TNO's Energietransitie Unit.

  Voor zijn onderzoek naar zonnecellen en zijn bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van PV, ontving hij in 1992 de Jacob Kistemakerprijs van de FOM, de NOZ-PV-prijs van Novem (nu RVO.nl) in 1998, de Koninklijke/Shell-prijs voor Duurzame Ontwikkeling en Energie in 1999, en de prestigieuze Europese Becquerelprijs in 2011. In 2015 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn verdiensten op het gebied van zonne-energie.

 • Saskia van Stein

  Saskia van Stein is onlangs benoemd tot artistiek en zakelijk directeur van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Van Stein bekleedt momenteel ook de functie van afdelingshoofd MA getiteld The Critical Inquiry Lab aan de Design Academy, Eindhoven. Daarvoor was ze artistiek en managing director bij Bureau Europa, platform voor architectuur en design, Maastricht, 2013-2019. In de loop van haar carrière heeft ze talloze (reizende) tentoonstellingen en biënnales samengesteld, (performatieve) lezingen gegeven, gesproken op symposia of deze gemodereerd en bijgedragen aan andere culturele evenementen zowel binnen als buiten de begrensde muren van het institutionele domein van het museum, in Nederland en daarbuiten. Ze heeft vaak het voortouw genomen bij onderwerpen en thema's die de culturele productie en de ontworpen omgeving zelf bevragen.

 • Neel Tamhane

  Neel is hoofd strategie zonne-energie bij SPACE10 - IKEA's wereldwijde onderzoeks- en ontwerplab. Neel leidt onderzoek en identificeert mogelijkheden voor hoe zonne-energie een belangrijke factor kan worden voor gemeenschappen met beperkte middelen om hun dagelijks leven thuis te verbeteren. Hij heeft in het verleden de productontwikkeling geleid van een gelokaliseerd energiehandelsplatform (SOLshare) en hielp het mogelijk maken schone energie te democratiseren. Momenteel ontwerpt hij duurzame energieproducten en -diensten die niet alleen bedoeld zijn om mensen met beperkte toegang tot energie een stapje hoger op de energieladder te helpen, maar ook om gebruikers in stedelijke gebieden in staat te stellen de energietransitie te maken door de macht in eigen hand te nemen.

 • Monserrat Vallejo

  Monserrat Vallejo is kunstenaar, ontwerper en onderzoeker aan de Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS), met een achtergrond in sociaal textiel en digitaal design. Haar werk richt zich momenteel op manieren waarop technologie kan worden gebruikt om ongeziene dimensies tussen mensen en dingen te onthullen, waarbij ze experimenteert met een verscheidenheid aan benaderingen, zoals verkenningen van AR-technologieën, spelende kinderen, en draagbare zonne-energie.