Solar Lab: Ruimtelijk

3 Oct 20226 Oct, BlueCity | Rotterdam
Terug naar Solar Labs

Dit Lab verkent de natuurlijke integratie van solar energie in gebouwen, als alternatief op panelen op een dak, en de nieuwe ‘actieve’ bouwmaterialen en ontwerpmethoden die dit impliceert.

Energiesystemen worden normaalgesproken uit het zicht geplaatst en opereren ver in de achtergrond van onze belevenis. Solar Design opent de mogelijkheden voor directe, belichaamde interactie met energie in een dagelijkse leefomgeving. Dit kan energie tastbaarder maken. En terwijl de zon’s energie overvloedig is, dicteert haar circadiaans ritme ook nieuwe patronen van energiegebruik.

 • Onderzoeksvraag

  Ontwerp en ontwikkel een Solar Design ‘probe’ bedoeld voor dagelijks gebruik dat uitnodigt tot een nieuwe manier van interactie met en ervaring van energie, en dat gebouwd is op een van de vele kwaliteiten van de zon.

 • Wanneer en waar?

  03.10.2022 - 06.10.2022

  BlueCity in Rotterdam

  BlueCity is een internationaal icoon van circulaire economie, een nationaal platform voor circulaire ondernemers, en een zichtbare lokale versneller die ondernemers versterkt en burgers inspireert.

 • Over Solar Labs

  Elk Solar Lab is een 4-daags intensief programma, gericht op kennisdeling en kennisontwikkeling. Het Lab is georganiseerd rondom een centrale onderzoeksvraag die de deelnemers uitdaagt om een of meerdere antwoorden te formuleren tijdens een ontwerp probe.

  Elke dag deelt een andere expert kennis en kunde door een interactieve lezing of workshop. Daarnaast wordt deelnemers gevraagd om hands-on experimenten te initiëren met solar materialen en toepassingen, die resulteren in de creatie van een Solar Design ‘Probe’.

  Deelnemers gebruiken de materialen en gereedschappen die hen ter beschikking worden gesteld. Mentoren en experts bieden inspiratie, ondersteuning en reflectie op het werk van de groep deelnemers. 

  De Labs worden gedocumenteerd middels foto’s en video om zo het proces en de resultaten te kunnen delen met het bredere publiek tijdens DDW ‘22.