Solar Lab: Persoonlijk

26 Sep 202229 Sep, NOoF/TUe | Eindhoven
Terug naar Solar Labs

Dit Lab verkent "embodied interactions" met zonne energie en het ‘zacht’, tactiel en uitnodigend maken van de technologie.

De zon, onze levensbron, is vandaag de dag onze goedkoopste bron van energie. Maar het ontwerpen van een wereld vrij van fossiele brandstoffen, aangedreven door de zon, vereist meer dan technocratische oplossingen en one-size-fits-all technologie. Deze solar wereld moet zich ook rekenschap geven van circadiaanse ritmes, menselijk gedragspatronen, culturele praktijken en energie behoeften die aan een specifieke plek en systeem zijn gerelateerd. The Solar Biennale verbeeldt een toekomst met solar energie en gaat daarbij kritische bespiegelingen niet uit de weg. 

Tijdens het Solar Lab PERSOONLIJK plaatsen we energie in een emotionele context, waarbij we onderkennen dat het iets persoonlijks, intiem is en vaak onbewust.

 • Onderzoeksvraag

  Ontwerp en ontwikkel een Solar Design ‘probe’ bedoeld voor dagelijks gebruik dat uitnodigt tot een nieuwe manier van interactie met en ervaring van energie, en dat gebouwd is op een van de vele kwaliteiten van de zon.

 • Wanneer en waar?

  26.09.2022 - 29.09.2022

  NOoF (New Order of Fashion) en TU/e in Eindhoven

  NOoF is het internationale platform voor uitzonderlijk mode talent. Ze ondersteunt duurzaamheid in mode door frisse en radicale perspectieven te presenteren door innovatie, experiment en co-creatie.

 • Over Solar Labs

  Elk Solar Lab is een 4-daags intensief programma, gericht op kennisdeling en kennisontwikkeling. Het Lab is georganiseerd rondom een centrale onderzoeksvraag die de deelnemers uitdaagt om een of meerdere antwoorden te formuleren tijdens een ontwerp probe.

  Elke dag deelt een andere expert kennis en kunde door een interactieve lezing of workshop. Daarnaast wordt deelnemers gevraagd om hands-on experimenten te initiëren met solar materialen en toepassingen, die resulteren in de creatie van een Solar Design ‘Probe’.

  Deelnemers gebruiken de materialen en gereedschappen die hen ter beschikking worden gesteld. Mentoren en experts bieden inspiratie, ondersteuning en reflectie op het werk van de groep deelnemers. 

  De Labs worden gedocumenteerd middels foto’s en video om zo het proces en de resultaten te kunnen delen met het bredere publiek tijdens DDW ‘22.